Koncerty až do prosince teď v prodeji! Kde hrajeme?

Reklamace

Na celý sortiment zboží poskytujeme záruku 2 roky.

Kupující je povinen si dodané zboží zkontrolovat bez zbytečného odkladu a o případných zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující zaslat prodávajícímu výhradně písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tzn. musí uvést o jaké chyby se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího:

Mottygo s.r.o.
IČ: 06165702
DIČ: CZ06165702
IČ DPH: CZ06165702
Olšanská 2898/4e
Žižkov
130 00 Praha 3
Česká republika


K reklamaci není nutné předkládat doklad o zaplacení. Postačí jméno a příjmení osoby, na kterou byla vystavena faktura.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími vlivy a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Prodávající se zavazuje informovat zákazníka o postupu a vyřízení reklamace v souladu s platnou legislativou České republiky.

Po kladně vyřízené reklamaci Prodávající pošle peníze na účet kupujícímu do 10 dnů.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte přes zprávy na facebook, na eshop@stistkoapoupenka.cz